ETICS zahtevna mesta

Kako ih rešiti

How to deal with difficult places

ETICS je često korišćena metoda, relativno jednostavna za instalaciju ali sa nekim kritičnim mestima gde je praćenje specifičnih tehničkih smernica potrebno da bi sistem ispunio svoju funkciju.

ETICS označava spoljni termoizolacioni kompozitni sistem. Ova metoda izolacije je stekla popularnost zahvaljujući estetskim, ekonomskim i tehničkim razlozima. ETICS je kompletan skup komponenata, propisno odabranih i proverenih po pitanju interoperabilnosti. Svaki sistem bi trebalo da ima potvrđene tehničke parametre i svojstva u vidu odobrenja, procene ili drugih konkretnih dokumenata. Da bi se pravilno zaštitio objekat od toplotnih gubitaka, trebalo bi ugraditi kompletan sistem od jednog dobavljača. Prilikom primene, pratite tehnološki režim dobavljača sistema i osnovna tehnička uputstva.

Ukratko, ETICS se odnosi na nanošenje izolacionog materijala (obično EPS ili mineralna vuna) na spoljnu površinu zida nakon čega sledi malter za lepljenje, malter ili smesa za osnovni premaz i armaturna mreža sa završnim slojem maltera, i po izboru bojenje.

Trajnost sistema za termoizolaciju zavisi od mnogih faktora. Svaka od ovih faza nanošenja, naizgled jednostavna, mora da se uradi strogo u skladu sa određenim pravilima. Poštujte preporuke i zahteve utvrđene od strane proizvođača, u suprotnom propust može izazvati ozbiljna oštećenja sistema ili čak odvajanje istog od zida.

Pored propusta poštovanja osnovnih smernica koji dovodi do razaranja sistema, bez sumnje, najčešći uzrok prerane degradacije izolacionih sistema je nepropisno izrađeni detalji. U ovom trenutku vredi podsetiti da rad u vezi sa izolacijom zgrade mora biti izveden na osnovu tehničkog projekta. Ovaj dokument trebalo bi da sadrži informacije o postupanju sa zahtevnim mestima i sva rešenja detalja i tehničke crteže.

Slika: podesite veličinu početnog profila sa debljinom ploče

Kritična mesta

Trajnost celog sistema određuje se kvalitetom rada, posebno preciznim izvođenjem izolacije detalja. Izolacioni sistem na zehtevnim mestima mora da bude potpuno i trajno čvrst i da eliminiše termičke mostove, a ovo se osigurava primenom dokazanih materijala i adekvatnom pažnjom i izradom.

Slika: podesite veličinu početnog profila sa debljinom ploče
Slika:pričvršćivanje profila sokla za uglove objekta

1. korak - Donja ivica termoizolacionih sistema

Pri obavljanju radova u vezi sa ugradnjom ETICS-a lako je napraviti grešku već u fazi postavljanja izolacionih ploča. Mnogi izvođači ne obraćaju dovoljno pažnje na ovu fazu rada, iako ona određuje kvalitet narednih faza ugradnje. Stoga, pre nego što nastavite sa ugradnjom izolacionih ploča, mora se pričvrstiti početni profil kojim se postavlja nivo za prvi red ploča. Iz tog razloga, visina sokla mora biti definisana npr. obojenim užetom ili laserskim nivelirom. Mehanički pričvrstite početni profil za zid. Neujednačene podloge mogu dovesti do deformacije fiksnih delova. Da biste izbegli ovaj problem, koristite plastične odstojne podloške za bolju nivelaciju, to pomaže pri izbegavanju termičkih mostova. Potrebno je da ostavite mali razmak prilikom spajanja profila. Dilatacioni spoj između profila trebalo bi da bude oko 2-3 mm, inače možete koristiti posebne fleksibilne konektore koji preuzimaju napone i istovremeno zatežu dilatacione spojeve. U unutrašnjim i spoljnim uglovima zgrade, posebnu pažnju treba posvetiti preciznom sečenju profila do veličine i podesite ga soklu. Preporučuje se sečenje na takav način da letvica bude fiksna bez prekida njenog spoljnog vertikalnog fragmenta.

Slika:plastične odstojne podloške za bolju nivelaciju

Dilatacioni spoj

Dilatacioni spojevi u postojećim građevinskim elementima moraju se preneti na termički izolovanu fasadu. To može biti urađeno dilatacionim profilima. Njihova ugradnja obezbeđuje zaptivenost sistema čak i sa pomeranjem građevinskih elemenata. Dilatacioni profili moraju se postaviti u praznine širine od oko 15 mm lepkom koji preporučuje dobavljač sistema. Profili bi se trebalo koristiti sa trakama armaturne mreže koje omogućavaju potreban spoj preklopnom mrežom na spoju sa profilom.

Zaptivanje dilatacionog spoja dilatacionom trakom - premošćenje poliuretanskom zaptivnom masom

Dilatacioni profil

Ceresit malter za lepljenje

Termoizolacija

Sloj armaturne mreže od staklenih vlakana

Ceresit osnovna boja

Ceresit završni malter za fasade

Poliuretanska ispuna

Poliuretanska zaptivna masa Ceresit CS 29

Ceresit PU pena

Termoizolacija ivica zgrade

Termoizolacija konveksne ivice zgrade

Ceresit malter za lepljenje

Termoizolacija

Ugaona šipka sa industrijski lepljenom mrežom

Sloj armaturne mreže od staklenih vlakana

Ceresit osnovna boja

Ceresit završni malter za fasade

Termoizolacija konkavne ivice zgrade

Ceresit malter za lepljenje

Termoizolacija

Ugaona šipka sa industrijski lepljenom mrežom

Sloj armaturne mreže od staklenih vlakana

Ceresit osnovna boja

Ceresit završni malter za fasade

Izolacione ploče na uglu zgrade trebalo bi da se preklapaju naizmenično, formirajući ugao. Fragmente ploča koji vire iz ivica zgrade bi trebalo iseći, ali tek nakon sušenja lepka. Preporučljivo je seći duž dugog nivoa uz ugao zgrade. Za dalju obradu ugaoni profili bi trebalo da se ugrade na uglovima pomoću sistemskog lepka i maltera ili mase za armiranje. Pomoćni materijali kao što su npr. ugaoni profili su dostupni na tržištu, od nerđajućeg čelika sa armaturnom mrežom, od PVC-a sa armaturnom mrežom, itd. Oni se ugrađuju sa malterom za armiranje na isti način kao i armaturna mreža.

Slika: Pravilno nanošenje sistema oko okvira prozora

Okviri prozora i vrata

Ove oblasti su posebno izložene termičkim mostovima, što često dovodi do vlažnih zidova na spojevima drvenarije i do pojave algi i gljivica. Osim toga, oko ivica može doći do opterećenja. Termoizolacione ploče bi trebalo pažljivo planirati i postaviti na takav način da se ne dodiruju na ivicama prozora ili drugim otvorima na fasadi (ako zanemarimo ovaj element ili ako ga izvedemo neprecizno mogu se pojaviti pukotine usled vrhunca napona).

Izolacione ploče oko ivica treba iseći u L-obliku tako da ivice izolacione ploče nisu u ravni sa ivicama otvora. Izolaciona ploča postavljena na gornjoj ivici prozora trebalo bi da bude oslonjena na dve izolacione ploče koje služe kao izolacija vertikalne ivice. Ispod i iznad uglova prozora, s ciljem sprečavanja povećanog naprezanja, trebalo bi postaviti trake armaturne mreže pod uglom od 45 °. Dimenzije traka ne mogu biti manje od 20 x 30 cm. Pored toga, svaki ugao posebno podložan mehaničkim oštećenjima mora biti dodatno zaštićen nerđajućim čelikom ili PVC profilom. Ugao mora biti ugrađen ispod armaturnog sloja.

Termoizolacija okvira prozora

Ceresit malter za lepljenje

Termoizolacija

Ugaona šipka sa industrijski lepljenom mrežom

Sloj armaturne mreže od staklenih vlakana

Ceresit osnovna boja

Ceresit završni malter za fasade

Ceresit zaptivna masa ili profil okvira prozora

VAŽNO!

Kada su izolacione ploče postavljene i njihove ivice izravnate, neophodno je pripremiti prostor za ugradnju prozorskog simsa, kao i za kutije za roletne i ostale dodatne elemente okvira prozora i vrata. Pripremni radovi pomažu da se osigura stabilno postavljanje ovih elemenata bez rizika od negativnog uticaja na kvalitet i trajanje izolacionog sistema. Zbog toga je neophodno oblikovati izolacione ploče na mestima gde se postavljaju prozorske daske, njihov oslonac i završni elementi.

Sokl zgrade

Sokl je kritičan deo svake fasade, jer je izložen ne samo vodi, već i jakom mehaničkom naprezanju. Zato, za izolaciju sokla trebalo bi primenjivati samo elemente sistema koji se savršeno slažu. Preporučuje se da koristite posebne vrste EPS sa povećanom otpornošću na vodu i ploče od ekstrudiranog polistirena - XPS. Za područje sokla preporučuje se upotreba kombinacije oklopne i standardne armaturne mreže ili dvostrukog sloja standardne mreže. Kao završni sloj može se koristiti završni malter ili keramičke pločice. Što se tiče završnog maltera, trebalo bi koristiti one na bazi organskih veziva, sa visokom otpornošću na udar i niskom apsorpcijom vode. Zagrevanje sokla i njegov spoj sa podzemnim delom zgrade moraju biti navedeni u tehničkoj dokumentaciji detaljnim opisom odabranih rešenja zajedno sa crtežima.

Termoizolacija sokla zgrade

Ceresit vertikalna izolacija

Ceresit malter za lepljenje

Ekstrudirana EPS ploča

Dvoslojna armaturna mreža

Ceresit CT 16 osnovna boja

Ceresit CT 77 malter za mozaike

Ceresit CS 11/CS 29

Sokl profil

Anker + odstojnik

Ceresit malter za lepljenje

Termoizolacija

Sloj armaturne mreže od staklenih vlakana

Ceresit osnovna boja

Ceresit završni malter za fasade

Balkoni i terase

Balkoni i terase su produžetak podne ploče, a zbog prirode dizajna trebalo bi da budu adekvatno zaštićeni korišćenjem kompleksnih rešenja koja štite njih i izolacioni sistem zgrade (balkon ploče remete kontinuitet izolacije) od štetnih vremenskih uticaja.

Da bi se osigurao kontinuitet izolacije i smanjili termički mostovi, izolacija na ovim mestima bi trebalo da se izvede sa povećanom pažnjom. Najefikasniji metod je staviti izolaciju sa obe strane celom dužinom ploče ili zagrejati je iz unutrašnjosti zgrade. Obično se izolacioni materijal stavlja na dno i na strane. Za završnu obradu gornjeg dela koriste se posebni sistemi (hidroizolacija + završni elementi pločica).

Spoj sa pločom balkona

Ceresit malter za lepljenje

Ceresit malter za lepljenje

Termoizolacija

Termoizolacija

Ugaona šipka sa industrijski lepljenom mrežom

Ceresit malter za lepljenje i armiranje

Ceresit završni malter za fasade

Ceresit osnovna boja

Ceresit završni malter za fasade

Ceresit hidroizolacioni materijal

Ceresit CL 152 traka

Ceresit osnovna boja

Ceresit malter za lepljenje i armiranje

Ceresit zaptivna masa

Povezan sadržaj

Kvar izolacije: kako izbeći uobičajene greške

Otkrijte jednostavne a efikasne načine izolacije kuće.

more

EPS na zahtevnim podlogama

Kako postaviti EPS ploče na kritične površine

more

Register to the program

Register free of cost for an account and claim rewards

more