Pronalaženje najboljeg izolacionog materijala

Stiropor ili mineralna vuna?

Knowing the properties of insulation materials

Slični su u pogledu koeficijenta prenosa toplote i uštede energije, pa koji je najbolji izolacioni materijal: stiropor ili mineralna vuna? Postoje važne razlike.

Glavna svojstva stiropora

Stiropor ima slabu moć upijanja. Kratak kontakt sa vlagom i vodom ne dovodi do gubtka svojstava termozolacije. Privremena kondenzacija vodene pare koja se može pojaviti u okviru strukture stiropora može imati ozbiljne posledice.

Iako je ovo veštački materijal dobijen od prerade nafte, ne sadrži supstance koje su štetne po zdravlje. Stiropor je veoma lagan i ima dobra mehanička svojstva. Međutim, njegova zvučna izolacija nije naročito visoka i njegov koeficijent paropropusnosti je takođe nizak. Temperature više od + 80 °C će uništiti stiropor, kao i većina organskih rastvarača. CS (10)70 ili CS (10)80 vrste stiropora zadovoljavaju zahteve standarda EN 13163 i mogu se koristiti u sistemima grejanja. S obzirom da je samogasiv, materijal ne može izazvati širenje požara i ima dimenzionalnu stabilnost prema proizvođaču. Stiropor ploče isečene od blokova, koje se koriste uglavnom sezonski 6-8 nedelja, ostaju ravne i ne menjaju svoje dimenzije. Korišćenje ploča ne većih od 120 x 60 cm je dozvoljeno, njihova boja uglavnom je bela, bela sa tamnim delovima (,,sa pegama'') ili boje grafita. Studije sprovedene od strane velikih proizvođača dokazuju da boja pločice ne utiče na otpornost.

Glavna svojstva mineralne vune

Mineralna vuna je otporna na visoke temperature. Napravljena od prirodnog kamena, počinje da se topi tek nakon dva sata izlaganja temperaturama višim od 1000 °C. Otpornost na toplotu dodatih veziva i hidrofobizujućih agenasa je nešto niža. Mineralna vuna se svrstava u nezapaljive materijale. Ali, takođe ima visoku otpornost na većinu hemijskih supstanci. Njen koeficijent paropropusnosti je veoma visok, što osigurava slobodan prolaz vodene pare. Ova vrsta agensa ograničava mogućnost povlačenja vode kapilarnim dejstvom, kao i apsorpcije vodene pare iz vazduha. Ploče od mineralne vune su veoma teške i krute, i imaju relativno nisku trajnost. Međutim, zahvaljujući svojoj vlaknastoj strukturi, mineralna vuna može imati dobre akustične izolatore za zidove, i takođe zadovoljava zahteve standarda EN 13162 za vrstu CS (10) 40.

Oblasti primene

Prilikom izbora sistema grejanja za objekat, zaštita od požara igra odlučujuću ulogu. Sistemi zasnovani na mineralnoj vuni se koriste za visoke objekte, zgrade sa visokim faktorom rizika po ljude (poput bolnica, škola, mesta događaja i drugih objekata javne namene) i objekte za skladištenje zapaljivih materijala.

Oni se preporučuju i za objekte sa visokom vlažnošću  - poput kuhinja velikih ugostiteljskih objekata, perionica veša, postrojenja za prečišćavanje vode, auto perionica, javnih bazena, itd. Pod uslovom da postoji odgovarajuća parna i hidroizolacija sa strane prostorije - jer je vuna osetljiva na kondenzaciju vodene pare, koja smanjuje njenu termoizolacionu efektivnost.

U prostorijama sa visokom vlažnošću, zidovi su obično obloženi keramičkim pločicama. Međutim, izbor materijala zahteva analizu procesa formiranja toplote i vlage. Sistemi grejanja sa mineralnom vunom se koriste i za zgrade u područjima sa visokim nivoom buke. Lake i savitljive pločice od laminarne vune su idealne za objekte zaobljenih kontura. Konačno, definicija najboljeg izolacionog materijala se mora uvek posmatrati u kontekstu.

Povezan sadržaj:

Kvar izolacije: kako izbeći uobičajene greške

Otkrijte jednostavne a efikasne načine izolacije kuće.

more

E-Učenje

e-učenje Vam pomaže da naučite kako se inovativni Ceresit sistemi mogu primeniti - u svako doba, na svakom mestu.

more

Register to the program

Register free of cost for an account and claim rewards

more