Održati kontakt

Take care of the contact!

Pod bez pravilno pripremljene osnove je kao da tražite nevolje. Skoro polovina problema koji se javljaju pri postavljanju podnih obloga rezultat je nepravilne pripreme kontaktnog sloja. Vodite računa o kontaktu!

Podovi spojeni sa osnovom koriste nosivost iste, stoga se odlikuju vrlo visokim mehaničkim parametrima. Ovi podovi se pripremaju nanošenjem kontaktnih (vezivnih) slojeva na košuljicu. Nema svrhe pripremati podove spojene sa osnovom kada je ona slaba, veoma vlažna, slana ili kontaminirana npr. mašću ili uljem.

Pre svega čišćenje

Priprema osnove počinje uklanjanjem nepotrebnih elemenata koji bi mogli oslabiti stabilnost naknadnih slojeva - cementno mleko, pobledeli elementi starog maltera, ostaci lepkova i slojevi boja. Koristite mehaničke alate za ovu svrhu - mašine za peskarenje ili glodalice. Pojedinačne mrlje mogu se temeljno sastrugati rukom sa blokovima prekrivenim debelim slojem abrazivnog papira i čeličnim četkama. Nakon struganja, potrebno je da pažljivo uklonite prašinu sa pripremljene podloge. Čiste i glatke površine moraju biti rasprašene da bi se obezbedilo adekvatno mehaničko pričvršćenje košuljice za pore osnove.

Ogrebotine na kontaktnom sloju

Osnova često puca pod uticajem različitih faktora. Ne možete da ignorišete ovu pojavu - ogrebotine i pukotine koje ne rešite mogu dovesti do oštećenja, posebno u slučaju krutih obloga. Veći gubici moraju biti popunjeni na vreme. Postojeće ogrebotine i pukotine moraju se popraviti, tako da se ne rašire na sloj sa osnovnim premazom. Samo postojane ogrebotine mogu se lepiti.

Kontaktni sloj koji poboljšava prijanjanje osnovnog premaza za površinu se nanosi ispod podova sa gustom plastičnom teksturom (tzv. vlažno tlo). Vezivni sloj se pravi od preparata Ceresit CN 83 i košuljica - Ceresit CN 82 i Ceresit CN 87 (u slučaju verzija spojenih sa osnovom).

Kontaktni sloj je pripremljen na bazi smese košuljice, uz dodatak kontaktne emulzije - Ceresit CC 81. Za pripremu smese potreban je 1 deo Ceresit CC 81 emulzije i 2 dela čiste i hladne vode. Dobijeni rastvor se meša sa podom (odnos je 0,75 l rastvora sa 3,5 kg maltera) koristeći mešalicu. Tekstura pripremljenog kontaktnog sloja je kao gusta krema i može se naneti u takvom obliku.

Nanošenje bez muke

Pre nanošenja smese potrebno je ukloniti prašinu sa poda, a potom ga navlažiti temeljno vodom (ali ne stvarajte barice). Kada je površina pripremljena na takav način, neprozirna i vlažna, možete naneti kontaktni sloj i razmazati ga ravnomerno četkom. Četkica je dobra ideja u slučaju nepristupačnih mesta. Košuljica se nanosi na vezivni sloj metodom ,,mokro na mokro", a u slučaju sušenja kontaktnog sloja, potrebno je da ga navlažite pre nanošenja košuljice.

Povezan sadržaj

E-Učenje

e-učenje Vam pomaže da naučite kako se inovativni Ceresit sistemi mogu primeniti - u svako doba, na svakom mestu.

more

Register to the program

Register free of cost for an account and claim rewards

more