Sprečavanje prodora vode u temelje i podrume

Pre svega, potrebne su pouzdane informacije o vrsti opterećenja vodom kom je zgrada izložena. Osim toga, važno je znati stil zgrade i klimatske uslove lokacije. Na osnovu ovih osnovnih informacija, moguće je izabrati pravi način hidroizolacije.

Za temelje i podrume - generalno postoje dve poželjne tehnologije koje pokrivaju različite sisteme i svojstva:

BITUMENSKI SISTEMI

  • samolepljiva bitumenska membrana (SAM)
  • debeli polimer-modifikovani bitumenski premaz (PMB)
  • bitumenske boje

SISTEMI NA BAZI MINERALA

  • mulj
  • gips

Osnovno znanje i iskustvo za efikasnu hidroizolaciju temelja

Strukturna hidroizolacija je uopšten termin za tehnike koje omogućavaju izgradnju zgrada ispod kote terena i sprečavaju prodor vlage tla kroz zidove i podove. Može se podeliti na nekoliko oblasti primene, u zavisnosti od opterećenja kom je zgrada izložena i potrebama koje se moraju ispuniti.

Kišnica prodire u zemljište i nivo podzemne vode se povećava. Da biste zaštitili zgradu od oštećenja usled vlage, razne mere su neophodne u zavisnosti od uslova opterećenja: hidroizolacija protiv vlage tla, procedne vode ili potisne vode. Svi delovi zgrade koji su u kontaktu sa zemljištem i vodom moraju biti zaštićeni. Konkretno, ovo uključuje temeljnu ploču, zidove, podove, temelj i planiranu kotu terena kao i strukturne detalje poput spojeva penetracije i kretanja.

oko 50 cm

U retkim slučajevima, na primer, zbog vlage koja se nalazi u zidovima ili rasprskavanja vode unutar podruma, granična površina zida/temelja prvo mora da bude hidroizolovana kako bi se sprečio prodor vlage sa zadnje strane, pre nanošenja bitumenskih proizvoda. Izloženi deo temelja i samog zida (otprilike do visine oko 50 cm) mora biti hidroizolovan slojem CR 65 kruti mulj. Da bi se sprečio prodor vode sa unutrašnje strane, granična površina unutrašnjeg zida/temelja može se zaštititi slojem CR 65. Kao zaštita od rasprskavanja vode u prelaznoj zoni između kote terena i podrumskog dela zida, vodonepropusni sloj CR 65 kruti mulj / CR 166 fleksibilni mulj treba primeniti. Premaz bi trebalo da obuhvati oko 50 cm iznad planirane kote terena i oko 30 cm ispod. Nakon toga, završna obrada temelja može biti malter ili cigle.

Kao zaštita od rasprskavanja vode u prelaznoj zoni između kote terena i podrumskog dela zida, vodonepropusni sloj CR 65 kruti premaz/CR 166 fleksibilni premaz treba primeniti. Premaz bi trebalo da obuhvati oko 50 cm iznad planirane kote terena i oko 30 cm ispod. Nakon toga, završna obrada temelja može biti malter ili cigle.

oko 50 cm

oko 30 cm

planirana kota terena

PRIJANJANJE NA POVRŠINU PODLOGE

NA BAZI BITUMENA

Debeli polimer-modifikovani bitumenski premaz (PMB) i samolepljiva membrana (SAM) za hladno nanošenje prijanjaju na površinu podloge isključivo zbog moći prijanjanja. Na površinu se prethodno nanosi osnovni premaz.

NA BAZI MINERALA

Proizvodi na bazi minerala poput hidroizolacionog mulja prijanjaju na građevinski materijal preko cementnih kristala. Hidroizolacioni mulj se koristi na vlažnim ili mokrim građevinskim materijalima. Koristite osnovni premaz pored predvlaženja

Različite vrste opterećenja vodom kod hidroizolacije temelja

TIP 1 OPTEREĆENJA VODOM - VLAGA TLA I NEAKUMILIRANA PROCEDNA VODA

Vlažnost tla je voda vezana u kapilarnom sistemu tla; ona može porasti kapilarnim delovanjem čak i protiv sile gravitacije. Vlažnost tla je uvek prisutna kao minimalno opterećenje vodom. Druga vrsta opterećenja vodom koja se može uporediti sa vlagom tla je neakumulirana procedna voda koja se javlja usled atmosferskih padavina. Ova vrsta opterećenja može se realno očekivati samo ako se i gradilište (na ​​dovoljnoj dubini ispod temelja) i materijal za zatrpavanje iskopa sastoje od visoko propusnih tipova zemljišta, na primer pesak ili šljunak.

Drenažni sloj

Odvod

Ova vrsta opterećenja vodom zahteva zemljište koje je dovoljno porozno da omogući nesmetani odvod vode u tečnom ili obliku kapljica sa površine tla do nivoa slobodne podzemne vode, bez akumulacije vode čak i nakon jakih kiša. Ako zemljište nije dovoljno propusno, mora biti opremljeno adekvatnim drenažnim sistemom koji ima dovoljan kapacitet drenaže kako bi se izbegla akumulacija vode.

TIP 2 OPTEREĆENJA VODOM - AKUMULACIJA PROCEPNE I VODE POD PRITISKOM

Ovaj tip opterećenja nastaje kada se spoljni zidovi podruma ili temeljnih ploča kod temelja ispod kote terena nalaze u zemljištu niske propusnosti bez drenaže. Osim toga, tip zemljišta i topografija lokacije moraju biti takvi da predviđaju samo nagomilanu vodu. Dugoročni referentni nivo vode mora biti ispod donje ivice podrumskih temelja. Napomena: U skladu sa standardom, potrebno je, čak i sa PMB sistemom, iskopati rov koji potpuno okružuje zgradu kako bi se obezbedila potpuna hidroizolacija površine zgrade sa svih strana koje su u direktnom kontaktu sa zemljom.

Primer tipa 2 opterećenja vodom: Voda pod pritiskom

Zgrade ili delovi zgrada moraju biti zaštićeni od vode pod pritiskom ako su izloženi podzemnim ili vodi stratuma, tj. ako je nivo podzemnih voda konstantno veći od donje ivice temelja zgrade. Ova vrsta opterećenja vodom ne zavisi od od dubine temelja, dubine potapanja i tipa zemljišta.

Prosečan nivo podzemnih voda

Primer tipa 2 opterećenja vodom: rezervoari

Bazeni i rezervoari za vodu od betona i kamena su izloženi raznom naprezanju i moraju da izdrže stalni pritisak vode.

Related content

Vlaga. Prirodni neprijatelj zgrada.

Kako zaštiti zgradu od vode.

more

E-Učenje

e-učenje Vam pomaže da naučite kako se inovativni Ceresit sistemi mogu primeniti - u svako doba, na svakom mestu.

more

Register to the program

Register free of cost for an account and claim rewards

more