Kako izabrati najbolji sistem za popravku betona

Korišćeni materijali za popravku betonskih konstrukcija

Ceresit PCC za efikasnu i dugotrajnu popravku balkona

Mnogi balkoni podležu koroziji izazvanoj hemijskim i mehaničkim faktorima. Ali takvo oštećenje može se efikasno popraviti. Ceresit je osmislio PCC sistem upravo za tu svrhu. On je kompatibilan sa betonom klase B15 i više - proizvod koji je korišćen za izgradnju balkona 1990-ih. Ispod je dato kratko uputstvo kako popraviti oštećene balkone:

Danas su različiti sistemi za sanaciju betonskih elemenata dostupni na tržištu, od kojih su svi na bazi polimer-modifikovanog maltera. Najpoznatije cementno rešenje se zove PCC - Polimer-cementni beton - na bazi cementnih smesa modifikovanih polimerima.

U okviru PCC sistema, obično se razlikuju tri klase:

  • PCC I - saobraćajne, dinamički opterećene površine (npr. mostovi)
  • PCC II - nesaobraćajne, ali dinamički opterećene površine (npr. donji elementi mostova, površine ispod dizalica)
  • PCC III - nesaobraćajne i nedinamički opterećene površine (npr. balkoni, stubovi, fasade, bazeni, dimnjaci, itd).

HENKELOVA PONUDA SISTEMA

Please note: Before using any product, always read the Technical Data Sheet (TDS) first.

Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva i tehničke ekspertize na polju gipsa, maltera, zaštite betona i hidroizolacionih materijala, Henkel je razvio sistem PCC za popravku betona kompatibilan sa klasama betona najmanje C12/15 (B15).

Ovo su glavne prednosti Ceresit PCC sistema:

  • Kompatibilnost sa betonom niže čvrstoće: Malteri se mogu nanositi na beton od klase C12/15 (B15) i više.
  • Odlična primenljivost: nanosi se ručno ili mašinski, na vertikalne i horizontalne površine. CD 26 i CD 25 malteri se mogu doraditi nakon samo 10-15 minuta. CD 24 se može poravnati mistrijom odmah nakon nanošenja.
  • Nanošenje koje štedi vreme: Komponente sistema se mogu nanositi metodom sveže-na-sveže na novi CD 30 kontaktni sloj. Naredni slojevi zahtevaju samo kratko sušenje (10-15 min). Nakon završetka popravke, površine mogu biti izložene pešačkom saobraćaju nakon samo 24 sata, a uličnom/mašinskom saobraćaju nakon 72 sata. Dodatni slojevi zaštite mogu se naneti 3 dana nakon popravke betona.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA IZBOR SISTEMA ZA POPRAVKU BETONA

  • Vrste opterećenja od strane korisnika: PCC I, PCC II, PCC III
  • Kompatibilnost između materijala prvobitne konstrukcije i materijala za popravku (prvobitna konstrukcija se popravlja proizvodima koji imaju slične tehničke parametre kao što su moduli elastičnosti, termičko kretanje, itd.)
  • Otpornost sistema za popravku na uticaje okoline na mestu gde se nanosi
  • Opšti uslovi nanošenja (temperatura, vlažnost, vreme potrebno za nanošenje, pristupačnost objekta, priprema površine, itd.).

Povezan sadržaj

Vlaga. Prirodni neprijatelj zgrada.

Kako zaštiti zgradu od vode.

more

E-Učenje

e-učenje Vam pomaže da naučite kako se inovativni Ceresit sistemi mogu primeniti - u svako doba, na svakom mestu.

more

Register to the program

Register free of cost for an account and claim rewards

more