Horizontalna HI barijera CO 81 i CO 82

Tip 1 i 2 opterećenja vodom

Horizontalna HI barijera CO 81, tip 1 i 2 opterećenja vodom

CO 81 Silicifikacija i Silan tečnost je trajna zaptivna masa protiv upijanja kapilarne vode, čak i sa kasnijim formiranjem sekundarnih kapilara. Može se ubrizgati sa ili bez pritiska.

NANOŠENJE:

(Napomena: Pre korišćenja proizvoda, obavezno prvo pročitajte Tehnički list)

Ubrizgavanje bez pritiska: Ubrizgavanje bez pritiska je naročito pogodno za blago vlažne ili vlažne cigle. Izbušite rupe za tečnost za silifikaciju prečnika 12 mm, sa razmakom u proseku oko 12 cm i nagibom od najmanje 30° (ne više od 45°).

Ubrizgavanje pod pritiskom: Ubrizgavanje pod pritiskom je naročito pogodno za zasićene podloge. Izbušite rupe prečnika od 12 do 18 mm (u zavisnosti od vrste i veličine korišćene cevi za ubrizgavanje), sa prosečnim razmakom oko 12 cm i nagibom od oko 30 °. Pri nagibu od 30 °, dubina rupa trebalo bi da bude jednaka debljini cigala kako bi osigurali da 5 cm zidova na kojima radimo nije probijeno. 

 • Pre ubrizgavanja proizvoda, uklonite prašinu iz rupa.
 • Ubrizgajte CO 81 bez pritiska iz napojnih posuda sa vremenom infiltracije od najmanje 24 sata. U slučaju ubrizgavanja pod pritiskom, koristite odgovarajuće uređaje i pritisak od 2 do 7 bara.
 • Sledećeg dana, ispunite rupe bez šupljina sa CR hidroizolacionim muljem.

CO 81

PREDNOSTI:

 • duboko prodiranje
 • reaktivan
 • sprečava porast kapilarne vlage
 • povećava površinsku čvrstoću

Horizontalna HI barijera CO 82, tip 1 opterećenja vodom

Ubrizgavanje silana sa CO 82 zamenjuje nefunkcionalnu horizontalnu barijeru (sloj otporan na vlagu) kod svih vrsta zidanja - efikasno i trajno. CO 82 se može koristiti i kod gaziranih betonskih zidova za efikasnu zaštitu od vlage.

NANOŠENJE:

Izbušite rupe prečnika od 12 mm sa horizontalnim razmakom od najviše 12,5 cm. Dubina rupe mora odgovarati debljini zida umanjenoj za oko 2 cm. Izbušite rupe horizontalno ili blago koso prema spoljašnjem zidu (maks. ugao: 45°). Ugao rupe mora se izabrati tako da je bar jedan horizontalni spoj pređen. Takođe je moguće horizontalno bušenje u spoj. Pre ubrizgavanja proizvoda, uklonite prašinu iz rupe. Uklonite zaštitni poklopac sa cevaste vreće. Pričvrstite crevo za ubrizgavanje koje ste dobili sa proizvodom na navoj. CO 82 se sada može ubrizgati u rupu bez dodatnih alata. Ubacite crevo u probušenu rupu što je dublje moguće. Stisnite cevastu vreću (ako je moguće primenitr ujednačen pritisak) i utisnite materijal u rupu dok lagano vadite crevo. Nastavite sve dok rupa ne bude potpuno ispunjena sa CO 82. Ubrizgani materijal će se sada unutra proširiti oko rupe, formirajući sloj otporan na vlagu (horizontalna barijera). Kasnije, zatvorite rupe slojem maltera, npr. napravljen od Ceresit CX 5 ili CD 40.

 

CO 82

PREDNOSTI:

 • krem formulacija na bazi silana, bez rastvarača
 • gotova i pogodna za rukovanje
 • optimizovana za nanošenje bez pritiska
 • pogodna u slučaju prodiranja visoke vlage

Povezan sadržaj

Sprečavanje prodora vode u temelje i podrume

Efikasna hidroizolacija temelja i podruma.

more

E-Učenje

e-učenje Vam pomaže da naučite kako se inovativni Ceresit sistemi mogu primeniti - u svako doba, na svakom mestu.

more

Register to the program

Register free of cost for an account and claim rewards

more