Privatnost

Privatnost

1.    Opšte odredbe

Henkel Srbija d.o.o., u daljem tekstu Henkel, poštuje privatnost svakog lica koje poseti našu veb stranicu. Želeli bismo da vas informišemo o vrsti podataka koje kompanija Henkel prikuplja i o načinu na koji se ti podaci koriste. Takođe ćete saznati i na koji način možete da ostvarite vaša prava u vezi sa ličnim podacima.

Sve izmene ove Izjave o zaštiti podataka biće objavljene na ovoj stranici. To vam omogućava da se u svakom trenutku informišete o podacima koje prikupljamo i o načinu na koji koristimo te podatke.
Ova Izjava o zaštiti podataka ne važi za veb stranice dostupne preko hiperlinkova na veb stranicama kompanije Henkel.

2.    Prikupljanje, korišćenje i obrada ličnih podataka


Kompanija Henkel koristi lične podatke prvenstveno za omogućavanje ove veb stranice korisnicima. Do svake dalje obrade podataka dolazi samo na osnovu drugih zakonskih obaveza ili odobrenja, ili ako je dotični korisnik dao saglasnost kompaniji Henkel. Kompanija Henkel skladišti i obrađuje podatke naročito u sledeće svrhe:
Kada korisnici posete veb stranicu, kompanija Henkel automatski prikuplja i skladišti određene podatke.  To obuhvata: IP adresu ili ID uređaja dodeljenog dotičnom krajnjem uređaju, koji nam je potreban za prenos traženog sadržaja (npr. naročito sadržaj, tekstovi, slike i informacije o proizvodima, kao i datoteke sa podacima za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu veb stranice, tip dotičnog krajnjeg uređaja, korišćeni tip pregledača, kao i datum i vreme korišćenja.

Kompanija Henkel skladišti ove informacije maksimalno 7 dana, u svrhu prepoznavanja i sprečavanja zloupotrebe.
Kompanija Henkel takođe koristi ove informacije i za poboljšanje prezentacije usluge, karakteristika i funkcionalnosti, kao i opšte administrativne poslove.

Osim toga, kompanija Henkel briše ili anonimizuje podatke o korišćenju, uključujući i IP adrese, bez nepotrebnog odlaganja, čim oni više nisu potrebni u gorenavedene svrhe.
Obrada i korišćenje podataka zasnivaju se na zakonskim odredbama kojima se opravdavaju te radnje na osnovu toga što:
(1) je obrada neophodna za omogućavanje veb stranice; ili
(2) kompanija Henkel ima preovlađujući legitiman interes za osiguravanje i poboljšanje funkcionalnosti i funkcionisanja veb stranice bez greške, kao i da je ona prilagođena potrebama korisnika.

3.    Dalja obrada ličnih podataka


Možda ste dali vaše kontakt podatke, npr. vašu e-mail adresu, dok ste učestvovali na Ceresit Pro Portalu, veb upravljanju odnosima sa klijentima, o čijoj svrsi ste informisani. Vaše podatke ćemo koristiti u svrhu sprovođenja veb upravljanja odnosima sa klijentima.
Nećemo proslediti vaše podatke nijednom trećem licu, osim u svrhu sprovođenja veb upravljanja odnosima sa klijentima.

Obrada i korišćenje vaših podataka zasnivaju se na zakonskim odredbama kojima se opravdavaju te radnje na osnovu toga što je obrada neophodna za sprovođenje veb upravljanja odnosima sa klijentima.
Ako niste dali saglasnost za duže trajanje skladištenja, npr. u toku našeg upravljanja odnosima sa klijentima, vaše podatke nećemo skladištiti duže nego što je to potrebno za ispunjenje gorenavedene svrhe ili ćemo ih skladištiti onoliko koliko je to potrebno u slučaju da važi bilo koja zakonska obaveza čuvanja.

4.    Veb praćenje


a)    Google Analytics
Ova veb stranica koristi Google Analytics, uslugu veb analitike koju pruža kompanija Google, Inc. (u daljem tekstu: „Google“).
 U tu svrhu, na vaš računar se instalira kolačić. Informacije koje kolačić generiše o vašem korišćenju veb stranice (uključujući i vašu IP adresu) biće prenete na servere kompanije Google u Sjedinjenim Državama i tu će se skladištiti.
Aktivirali smo IP anonimizaciju, a to znači da će kompanija Google skratiti/anonimizovati poslednji oktet IP adrese za zemlje članice Evropske unije, kao i za druge zemlje potpisnice Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se puna IP adresa šalje na servere kompanije Google u SAD-u i tu skraćuje.

U ime pružaoca usluga veb stranice, kompanija Google će koristiti ove informacije u svrhu procene vašeg korišćenja veb stranice, izrade izveštaja o aktivnostima na veb stranici za operatere veb stranica i pružanje drugih usluga pružaocu usluga veb stranice u vezi sa aktivnostima na veb stranici i korišćenjem interneta.
Kompanija Google neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje kompanija Google poseduje.

Prigovor na prikupljanje podataka:
Pored promene podešavanja vašeg pregledača, možete da sprečite prikupljanje i korišćenje podataka (kolačići i IP adresa) od strane kompanije Google, tako što ćete preuzeti i instalirati priključak pregledača, koji je dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

b)    Google DoubleClick
Na našoj veb stranici koristimo funkciju Google DoubleClick, kako bismo procenili korišćenje veb stranice i omogućili sebi, kompaniji Google i drugim oglašivačima koji sarađuju sa kompanijom DoubleClick mogućnost da vam pružimo oglašavanje relevantno za korisnika. U tu svrhu, na vaš računar se instalira kolačić. Ovaj kolač prikuplja informacije o oglašavanju koje se prikazuje u vašem pregledaču i o tome na koje oglase ste kliknuli. Informacije koje kolačić generiše o vašem korišćenju veb stranice biće prenete na servere kompanije Google u SAD-u i tu će se skladištiti.

Na osnovu prikupljenih informacija, u vašem pregledaču se prikazuju oglasi koji odgovaraju vašim interesovanjima.
Prigovor na prikupljanje podataka:
Pored promene podešavanja vašeg pregledača, takođe možete trajno da deaktivirate DoubleClick kolačić pomoću priključka pregledača. Sa priključkom, vaša podešavanja za deaktivaciju za ovaj pregledač ostaju, čak i ako izbrišete sve kolačiće. Priključak za trajnu deaktivaciju možete da nabavite na https://support.google.com/ads/answer/7395996.

5.    Vaša prava u vezi sa ličnim podacima

U svakom trenutku, možete da ostvarite pravo na pristup vašim podacima. Pored toga, pod uslovom da su ispunjeni odgovarajući uslovi, možete da ostvarite sledeća prava:

  • Pravo na ispravku
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na podnošenje žalbe odgovarajućem nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka
  • Pravo na prenosivost podataka (od 25. maja 2018. godine)
  • Pravo na prigovor

U slučaju obrade koja obuhvata vaše lične podatke, a koja se vrši na osnovu legitimnog interesa kompanije Henkel, u svakom trenutku imate pravo na prigovor protiv te obrade vaših ličnih podataka, iz razloga koji proizilaze iz vaše specifične situacije. Kompanija Henkel će prekinuti tu obradu, osim ako kompanija Henkel može da dokaže važne razloge za obradu koja zaslužuje zaštitu i koja prevazilazi vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu od pravnih tužbi.

U ovim slučajevima, ili ako imate bilo kakva druga pitanja ili želje u vezi sa vašim ličnim podacima, pošaljite e-mail ili pismo Henkel Srbija d.o.o. ili kompaniji Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH, sa naznakom za Compliance, Bulevar oslobodjenja 383, 11040 Beograd, Srbija (e-mail: info@rs.henkel.com).

6.    Korišćenje priključaka društvenih medija

Priključci (u daljem tekstu: „priključci“) različitih mreža društvenih medija ugrađeni su na naše veb stranice. Povezane usluge pružaju odgovarajuće kompanije (u daljem tekstu: „pružaoci usluga“). Ovi pružaoci usluga su:
Mrežom Facebook upravlja kompanija Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (u daljem tekstu: „Facebook“). Za pregled Facebook priključaka i njihov izgled, idite na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Mrežom Twitter upravlja kompanija Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (u daljem tekstu: „Twitter“). Za pregled Twitter dugmadi i njihov izgled, idite na: https://twitter.com/about/resources/buttons

Google+ i YouTube omogućava kompanija Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (u daljem tekstu: „Google“). Za pregled Google+ priključaka i njihov izgled, idite na: https://developers.google.com/+/web/; za YouTube priključke, idite na: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Instagram omogućava kompanija Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (u daljem tekstu: „Instagram“). Za pregled Instagram priključaka i njihov izgled, idite na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

LinkedIn omogućava kompanija LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (u daljem tekstu: „LinkedIn“). Za pregled LinkedIn priključaka i njihov izgled, idite na: https://developer.linkedin.com/plugins#

Radi povećane zaštite vaših podataka prilikom posete našim veb stranicama, ovi priključci su implementirani kao „dugmad sa dvoklikom“. Ovim oblikom integracije se osigurava da, prilikom pristupa nekoj stranici u okviru naše veb stranice, koja sadrži te priključke, niste automatski povezani na servere pružaoca usluga. Samo ako aktivirate priključke i time dozvolite prenos podataka, pregledač će kreirati direktan link ka serverima pružaoca usluga. Nakon toga, pružalac usluga o kom je reč prenosi sadržaj različitih priključaka direktno u vaš pregledač, a zatim se on prikazuje na vašem ekranu.

Priključak pokazuje pružaocu usluga kojim od naših stranica veb stranice ste pristupili. Ako ste tokom pretrage naše veb stranice prijavljeni na vaš korisnički nalog kod dotičnog pružaoca usluga, pružalac usluga može da proveri ono što vas zanima, tj. informacije kojima pristupate sa vašim korisničkim nalogom. Korišćenjem bilo kojih funkcija priključaka (npr. klikom na dugme „sviđa mi se” i komentarisanjem), ove informacije će se takođe putem pregledača prenositi pružaocu usluga u svrhu čuvanja.

Više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane pružaoca usluga, kao i o pravima i mogućnostima koje su vam na raspolaganju za zaštitu vaše privatnosti u tim okolnostima, možete da pronađete u politikama o zaštiti podataka/privatnosti pružaoca usluga:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/Data Protection
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy